Y + Yoga Center, Shanghai

  • Profile Image Duncan Wong
Shanghai, Shanghai, China
Ashtanga Schulen

Kontakt-Info

Kontakt-Info

 

Y + Yoga Center, Shanghai
Duncan Wong
299-2FL Fuxing Xi Lu (near Huashan Lu)
Shanghai www.yplus.com.cn

 

Lehrer

Profile Image

Duncan Wong